وب سایت املاک شیراز- اعتماد
جستجو ملک
استان:    شهرستان:    نوع ملک:   

وضعیت:      تعداد خواب:   

حداقل قیمت: میلیون تومان   حداکثر قیمت: میلیون تومان  

جدیدترین ملک های ثبت شده

 منزل شيراز تپه تل ...    [ 928 میلیون تومان ]

همکف     منزل 261 تا 300 متر
تعداد خواب: 4 خوابه
وضعیت:
1392/11/9

 منزل شيراز بلوار ...    [ 360 میلیون تومان ]

همکف     منزل 161تا 180متر
تعداد خواب: 3 خوابه
وضعیت: فروش ,
1392/11/9

 منزل شيراز بلوار ...    [ 2 میلیارد تومان ]

همکف     منزل 401تا 500 متر
تعداد خواب: 4 خوابه
وضعیت: فروش ,
1392/11/9

 منزل شيراز میدان ...    [ 870 میلیون تومان ]

همکف     منزل 261 تا 300 متر
تعداد خواب: 3 خوابه
وضعیت: فروش ,
1392/11/9

 منزل شيراز اطلسی ...    [ 670 میلیون تومان ]

همکف     منزل 201تا 230 متر
تعداد خواب: 6 خوابه
وضعیت: فروش ,
1392/11/9

 منزل شيراز بلوار ...    [ 390 میلیون تومان ]

همکف     منزل 100 تا 120 متر
تعداد خواب: بدون خواب
وضعیت: فروش ,
1392/11/7

 منزل شيراز اطلسی ...    [ 435 میلیون تومان ]

همکف     منزل 141 تا 160متر
تعداد خواب: بدون خواب
وضعیت: فروش ,
1392/11/7

 منزل شيراز اطلسی ...    [ 1.800 میلیارد تومان ]

همکف     منزل 351تا 400 متر
تعداد خواب: بدون خواب
وضعیت: فروش ,
1392/11/7

 منزل شيراز ارم ...    [ 1 میلیارد تومان ]

همکف     منزل 261 تا 300 متر
تعداد خواب: بدون خواب
وضعیت: فروش ,
1392/11/7

 آپارتمان شيراز ف ...    [ 368 میلیون تومان ]

دوم     از 111 متر تا 120متر
تعداد خواب: 2 خوابه
وضعیت: فروش ,
1392/11/3

 آپارتمان شيراز ب ...    [ 347 میلیون تومان ]

دوم     از 111 متر تا 120متر
تعداد خواب: 2 خوابه
وضعیت: فروش ,
1392/11/3

 آپارتمان شيراز ب ...    [ 220 میلیون تومان ]

همکف     از 91 متر تا 100متر
تعداد خواب: 2 خوابه
وضعیت: فروش ,
1392/11/3

 آپارتمان شيراز ب ...    [ 415 میلیون تومان ]

پنجم     120متر تا 150 متر
تعداد خواب: 2 خوابه
وضعیت: فروش ,
1392/11/3

 آپارتمان شيراز ...    [ 315 میلیون تومان ]

دوم     از 101 متر تا 110متر
تعداد خواب: 2 خوابه
وضعیت: فروش ,
1392/11/3

 آپارتمان شيراز ب ...    [ 220 میلیون تومان ]

چهارم     از 101 متر تا 110متر
تعداد خواب: 2 خوابه
وضعیت: فروش ,
1392/11/3

 آپارتمان شيراز ت ...    [ 414 میلیون تومان ]

چهارم     120متر تا 150 متر
تعداد خواب: 2 خوابه
وضعیت: فروش ,
1392/11/3

 آپارتمان شيراز ب ...    [ 347 میلیون تومان ]

اول     از 111 متر تا 120متر
تعداد خواب: 2 خوابه
وضعیت: فروش ,
1392/11/3

 آپارتمان شيراز ب ...    [ 250 میلیون تومان ]

اول     از 91 متر تا 100متر
تعداد خواب: 2 خوابه
وضعیت: فروش ,
1392/11/3

 آپارتمان شيراز ب ...    [ 340 میلیون تومان ]

اول     از 101 متر تا 110متر
تعداد خواب: 2 خوابه
وضعیت: فروش ,
1392/11/3

 آپارتمان شيراز ب ...    [ 285 میلیون تومان ]

سوم     120متر تا 150 متر
تعداد خواب: 2 خوابه
وضعیت: فروش ,
1392/11/3

 آپارتمان شيراز ب ...    [ 345 میلیون تومان ]

دوم     از 111 متر تا 120متر
تعداد خواب: 2 خوابه
وضعیت: فروش ,
1392/11/3

 آپارتمان شيراز ...    [ 340 میلیون تومان ]

چهارم     از 81 متر تا 90متر
تعداد خواب: 2 خوابه
وضعیت: فروش ,
1392/11/3

 آپارتمان شيراز ...    [ 230 میلیون تومان ]

سوم     از 91 متر تا 100متر
تعداد خواب: 2 خوابه
وضعیت: فروش ,
1392/11/3

 آپارتمان شيراز ب ...    [ 214 میلیون تومان ]

چهارم     از 91 متر تا 100متر
تعداد خواب: 2 خوابه
وضعیت: فروش ,
1392/11/3

 آپارتمان شيراز م ...    [ 230 میلیون تومان ]

زیرزمین     از 71 متر تا 80متر
تعداد خواب: 1خوابه
وضعیت: فروش ,
1392/11/3

 آپارتمان شيراز ب ...    [ 338 میلیون تومان ]

اول     از 111 متر تا 120متر
تعداد خواب: 2 خوابه
وضعیت: فروش ,
1392/11/3

 آپارتمان شيراز ب ...    [ 500 میلیون تومان ]

هفتم     120متر تا 150 متر
تعداد خواب: 2 خوابه
وضعیت: فروش ,
1392/11/2

 آپارتمان شيراز ...    [ 315 میلیون تومان ]

اول     از 101 متر تا 110متر
تعداد خواب: 2 خوابه
وضعیت: فروش ,
1392/11/2

 آپارتمان شيراز ...    [ 396 میلیون تومان ]

ششم     120متر تا 150 متر
تعداد خواب: 2 خوابه
وضعیت: فروش ,
1392/11/2

 آپارتمان شيراز ...    [ 352 میلیون تومان ]

هفتم     از 101 متر تا 110متر
تعداد خواب: 2 خوابه
وضعیت: فروش ,
1392/10/30
لیست املاک سایر آژانس های املاکی

 آپارتمان شيراز ر ...    [ 65 میلیون تومان ]

چهارم     از 50 متر تا 60متر
تعداد خواب: 1خوابه
وضعیت:
1391/8/4