وب سایت املاک شیراز- اعتماد
جستجو ملک
استان:    شهرستان:    نوع ملک:   

وضعیت:      تعداد خواب:   

حداقل قیمت: میلیون تومان   حداکثر قیمت: میلیون تومان  

جدیدترین ملک های ثبت شده

 زمين شيراز ...    [ 780 میلیون تومان ]

نامشخص     زمین 100 تا 500 متر
تعداد خواب: بدون خواب
وضعیت: فروش ,
1394/4/14

 منزل 2 طبقه شيرا ...   

همکف     بالاتر از 200 متر
تعداد خواب: نامشخص
وضعیت: فروش ,
1394/4/14

 منزل 2 طبقه شيرا ...   

زیرزمین     بالاتر از 200 متر
تعداد خواب: 3 خوابه
وضعیت: فروش ,
1394/4/14

 منزل شيراز ابتدای ...    [ 2.275 میلیارد تومان ]

همکف     منزل 401تا 500 متر
تعداد خواب: نامشخص
وضعیت: فروش ,
1394/4/14

 منزل شيراز فلکه خ ...    [ 200و 280 میلیون تومان ]

زیرزمین     منزل 181تا 200 متر
تعداد خواب: 3 خوابه
وضعیت: فروش ,
1394/4/14

 منزل 2 طبقه شيرا ...   

نامشخص     50 متر تا 100 متر
تعداد خواب: 2 خوابه
وضعیت: فروش ,
1394/4/14

 منزل 2 طبقه شيرا ...    [ 550 میلیون تومان ]

نامشخص     100 متر تا 150 متر
تعداد خواب: 2 خوابه
وضعیت: فروش ,
1394/4/14

 منزل شيراز موعود ...    [ 450 میلیون تومان ]

همکف     منزل 161نا 180متر
تعداد خواب: نامشخص
وضعیت: فروش ,
1394/4/14

 منزل شيراز بلوار ...    [ 225 میلیون تومان ]

همکف     منزل 81 تا 90 متر
تعداد خواب: 2 خوابه
وضعیت: فروش ,
1394/4/14

 منزل 2 طبقه شيرا ...    [ 550 میلیون تومان ]

همکف     بالاتر از 200 متر
تعداد خواب: نامشخص
وضعیت: فروش ,
1394/4/14

 منزل 2 طبقه شيرا ...   

اول     150 متر تا 200 متر
تعداد خواب: 2 خوابه
وضعیت: فروش ,
1394/4/14

 منزل شيراز ذکاءال ...    [ 812 میلیون تومان ]

همکف     منزل 201تا 230 متر
تعداد خواب: نامشخص
وضعیت: فروش ,
1394/4/14

 منزل 2 طبقه دارا ...   

همکف     150 متر تا 200 متر
تعداد خواب: 4 خوابه
وضعیت: فروش ,
1394/4/14

 منزل شيراز چارراه ...   

همکف     منزل 261 تا 300 متر
تعداد خواب: نامشخص
وضعیت: فروش ,
1394/4/14

 منزل 2 طبقه شيرا ...   

نامشخص     بالاتر از 200 متر
تعداد خواب: بدون خواب
وضعیت: فروش ,
1394/4/14

 منزل شيراز فضیلت ...    [ 950 میلیون تومان ]

همکف     منزل 401تا 500 متر
تعداد خواب: 5خوابه
وضعیت: فروش ,
1394/4/14

 زمين شيراز بلوار ...    [ 22 میلیارد تومان ]

نامشخص     بالاي 2000 متر
تعداد خواب: بدون خواب
وضعیت: فروش ,
1394/4/14

 منزل 2 طبقه شيرا ...    [ 500 میلیون تومان ]

نامشخص     150 متر تا 200 متر
تعداد خواب: 2 خوابه
وضعیت: فروش ,
1394/4/14

 منزل شيراز 35متری ...   

همکف     منزل 401تا 500 متر
تعداد خواب: 3 خوابه
وضعیت: فروش ,
1394/4/14

 زمين شيراز ...   

نامشخص     زمین 500 تا 1000 متر
تعداد خواب: نامشخص
وضعیت: فروش ,
1394/4/14

 منزل شيراز جمهوری ...    [ 734 میلیون تومان ]

نامشخص     منزل 201تا 230 متر
تعداد خواب: 3 خوابه
وضعیت: فروش ,
1394/4/14

 منزل شيراز شهرک گ ...    [ 450 میلیون تومان ]

همکف     منزل 181تا 200 متر
تعداد خواب: 4 خوابه
وضعیت: فروش ,
1394/4/13

 زمين شيراز شهرک ...    [ 610 میلیون تومان ]

همکف     زمين 50متر تا 100متر
تعداد خواب: بدون خواب
وضعیت: فروش ,
1394/4/13

 منزل 2 طبقه شيرا ...    [ 575 میلیون تومان ]

نامشخص     150 متر تا 200 متر
تعداد خواب: نامشخص
وضعیت: فروش ,
1394/4/13

 منزل شيراز عبیرآم ...    [ 324 میلیون تومان ]

همکف     منزل 100 تا 120 متر
تعداد خواب: نامشخص
وضعیت: فروش ,
1394/4/13

 منزل 2 طبقه شيرا ...    [ 402 میلیون تومان ]

همکف     100 متر تا 150 متر
تعداد خواب: 1خوابه
وضعیت: فروش ,
1394/4/13

 منزل 2 طبقه شيرا ...    [ 1.350 میلیارد تومان ]

همکف     150 متر تا 200 متر
تعداد خواب: 2 خوابه
وضعیت: فروش ,
1394/4/13

 منزل شيراز جمهوری ...    [ 740 میلیون تومان ]

همکف     منزل 181تا 200 متر
تعداد خواب: 2 خوابه
وضعیت: فروش ,
1394/4/13

 زمين شيراز بلوار ...    [ 5.400 میلیارد تومان ]

زیرزمین     بالاي 2000 متر
تعداد خواب: نامشخص
وضعیت: فروش ,
1394/4/13

 زمين شيراز اکبرا ...   

زیرزمین     زمين 50متر تا 100متر
تعداد خواب: بدون خواب
وضعیت: فروش ,
1394/4/13

 منزل شيراز بلوار ...   

همکف     منزل 401تا 500 متر
تعداد خواب: نامشخص
وضعیت: فروش ,
1394/4/13

 منزل شيراز اکبرآب ...    [ 320 میلیون تومان ]

همکف     منزل 351تا 400 متر
تعداد خواب: نامشخص
وضعیت: فروش ,
1394/4/13

 منزل شيراز هفت تن ...    [ 1.155 میلیارد تومان ]

همکف     منزل 351تا 400 متر
تعداد خواب: نامشخص
وضعیت: فروش ,
1394/4/13

 منزل 2 طبقه شيرا ...   

همکف     بالاتر از 200 متر
تعداد خواب: 2 خوابه
وضعیت: فروش ,
1394/4/13

 منزل شيراز بلوار ...    [ 1.100 میلیارد تومان ]

زیرزمین     منزل 300تا 350 متر
تعداد خواب: نامشخص
وضعیت: فروش ,
1394/4/13

 منزل شيراز ...    [ 620 میلیون تومان ]

همکف     منزل 141 تا 160متر
تعداد خواب: 5خوابه
وضعیت: فروش ,
1394/4/13

 منزل 2 طبقه شيرا ...    [ 540 میلیون تومان ]

زیرزمین     150 متر تا 200 متر
تعداد خواب: 2 خوابه
وضعیت: فروش ,
1394/4/13

 منزل 2 طبقه شيرا ...   

زیرزمین     50 متر تا 100 متر
تعداد خواب: بدون خواب
وضعیت: فروش ,
1394/4/13

 منزل شيراز زیباشه ...    [ 350 میلیون تومان ]

همکف     منزل 201تا 230 متر
تعداد خواب: 3 خوابه
وضعیت: فروش ,
1394/4/13

 منزل شيراز ...    [ 3.525 میلیارد تومان ]

همکف     منزل بالاتر از 500 متر
تعداد خواب: نامشخص
وضعیت: فروش ,
1394/4/13
لیست املاک سایر آژانس های املاکی

 آپارتمان شيراز ر ...    [ 65 میلیون تومان ]

چهارم     از 50 متر تا 60متر
تعداد خواب: 1خوابه
وضعیت:
1391/8/4